Sexologisenteret

Margrete Wiede Aasland

Spesialist i sexologisk rådgiving og samtaleterapeut

Margrete er tilknyttet Sexologisenteret i Oslo, samt Institutt for pedagogisk sexologi og terapi.

Hun er spesialist i sexologisk rådgivning (nacs), og tilbyr både individuell og parterapi med utgangspunkt i ulike seksuelle problemområder og sexologiske utfordringer; erektil dysfunksjon, orgasme, lyst, ulyst, utsatt for seksuelle overgrep, pårørende til overgripere eller utsatte, nærhet, samspill, kjønnsidentitet, utroskap, kjærlighet, barsel, tvil og savn mm. 

Underviser om seksualitet og seksuelle overgrep

Siden 1986 har hun jobbet med tema seksualitet og seksuelle overgrep mot barn. Hun reiser mye rundt i Norge for å holde kurs og foredrag om temaene; ved Universitet og Høyskoler, for studenter og ansatte i skoler, barnehage, barnevern, BUP, fritidsklubber og på personal- og foreldremøter. 
Hun holder foredrag for alle aldersgrupper.

Hun er en kunnskapsrik og engasjerende foredragsholder som får tilhørerne engasjert og berørt av temaene hun snakker om. Hun øser av sin lange erfaring fra sitt arbeid med mennesker. 

Tema hun blant annet snakker om er:

Barna og seksualiteten - Seksualitet fra vugge til grav

Hvordan snakke med barn om dette tema? Mange voksne synes det er vanskelig å snakke om seksualitet med barn. Først er det viktig å vite hva som er vanlig i barns utvikling, hva de leker og hva de gjerne ønsker og trenger å vite. Om sine egne genitalia, om hvordan man lager babyer. Barn er jo opptatt av hele kroppen sin og vi som er voksne ønsker gjerne at barna skal få et trygt og godt forhold til seg selv, og etterhvert også til sin seksualitet. På den måten kan de bli i stand til å forvalte sin seksualitet på en måte de selv ønsker, uten å føle seg presset til å delta i noe de selv ikke ønsker. De trenger å lære hvordan de kan respektere seg selv og sine grenser, og også andres grenser.
Hun berører også tema seksuelle overgrep mot barn.

Vi vet at det er nødvendig at barn har kunnskap om dette. Undersøkelser fra blant annet Nederland bekrefter at de barna og unge som har lært noe om seksualitet og forplantning av trygge voksne, tør tidligere å si fra til noen om de utsettes for seksuelle overgrep.
Og de debuterer senere seksuelt - med kondom, og blir ingen storforbrukere av porno.
I dag sier barn ofte «sexe», det vi for flere tiår siden kalte «pule». Mange barn har tilgang til nettet og kan søke på «sexe», som kan resultere i treff på pornofilmer, som absolutt ikke er beregnet på barn.

Vi vet at kunnskap om egen kropp, genitalia og seksualitet er et utfordrende tema også for voksne. I løpet av undervisningen vil Margrete gi mange nyttige og gode refleksjoner, og mange som har hørt henne sier at det faktisk er lettere å forholde seg til denne tematikken etter hennes foredrag. 
Alt fra 3 timer til 2 dagers seminar.

Kurs om seksuelle overgrep -
Alle tema innenfor seksualitet og seksuelle overgrep mot barn og unge

Mange som jobber med barn, er foreldre eller pårørende til barn og unge, ønsker gjerne informasjon om hvordan en kan få barn til å si ifra om de utsettes for seksuelle overgrep.
Margrete kan gi god informasjon og levendegjør dette med eksempler og kunnskapsbasert undervisning. 

« Min er faring er at det kan være nyttig og viktig å ha foreldre og personalmøte sammen, slik at alle får samme informasjon og kunnskap om viktige tema.» 

Kontaktinformasjon: